انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟ (بخش دوم)
انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟ (بخش دوم)

انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟ (بخش دوم)، با ما همراه باشید تا در این مقاله روش ادواری را مورد بررسی قرار دهیم. روش ادواری یکی از روش های نگهداری و قیمت گذاری کالا می باشد.

انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟

روش ادواری:

نگهداری موجودی

در این روش حساب موجودی کالا در طی سال نشان دهنده موجودی کالای اول دوره می باشد و در طول دوره، هیچگونه تغییر در این حساب صورت نمی­‌گیرد، و رویدادهایی همچون خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش و … در حسابهایی غیر از موجودی کالا منظور می‌­شود و فقط پایان هر دوره حساب موجودی کالا بابت موجودی پایان دوره تعدیل می­گردد، نام گذاری این روش به ادواری نیز به همین دلیل است. مراحل حسابداری این روش به شرح زیر می­باشد:

  1. خرید:

خرید (مقدار خریداری شده*نرخ خرید)                                              بدهکار

حسابهای پرداختنی– تفصیل تامین کننده                                                 بستانکار

  1. برگشت از خرید:

حسابهای پرداختنی – تفصیل تامین کننده                                           بدهکار

برگشت از خرید (مقدار برگشت داده شده*نرخ)                                           بستانکار

  1. مصرف مواد (ارسال مواد اولیه به خط تولید جهت تولید محصول)

ثبتی ندارد

  1. تحویل کالا به مشتری بابت فروش:
  • در این روش در نرم­ افزار انبار ثبتی ندارد و ثبت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می‌­شود:

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                                   بدهکار

فروش داخلی محصولات                                                                          بستانکار

  1. تحویل کالای به انبار بابت برگشت از فروش:
  • در این روش در نرم افزار انبار ثبتی ندارد، ثبت برگشت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می­‌شود:

برگشت از فروش داخلی محصولات                                                  بدهکار

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                                     بستانکار

  1. پایان دوره:

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                   بدهکار

موجودی کالا (به بهای موجودی کالای اول دوره)                                       بستانکار

موجودی کالا (به بهای موجودی کالای پایان دوره)                               بدهکار

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                          بستانکار

نکته 1: به دلیل اینکه کنترل موجودی کالای را ازنظر مقداری جهت، تامین حداقل‌ها و از دست ندادن بازار مشتریان به دلیل نداشتن موجودی کالا، از الزامات مورد نیاز شرکت‌هاست، و در حسابداری موجودی کالا به روش ادواری این مهم، پاسخ داده نمی‌شود، در نرم­ افزار تامین کنندگان و انبار سپیدار از روش حسابداری دائم استفاده شده است و تمام مسائل و مواردی که مطرح می­‌شود بر اساس روش دائم نگهداری موجودی کالاست.

نکته 2: روش محاسبه LIFO به دلیل منع قانونی استفاده از LIFO  در قوانین (استاندارد) ایران در نرم­ افزار سپیدار وجود ندارد، همچنین به دلیل اینکه در شرایط رکود اقتصادی استفاده از روش FIFO به صرفه نیست و به همین دلیل در بسیاری از شرکتها از این روش استفاده نمی­‌شود، روش محاسبه FIFO نیز در نرم ­افزار سپیدار وجود ندارد.